• கேலிச் சித்திரம்

  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.15
  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.11
  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.10
 • Video செய்திகள்

 • DDTV Main News 15.01.2017
 • இல்லங்கள் தோறும் மகிழ்ச்சி பொங்கிட தைப்பொங்கல் திருநாளை நம்பிக்கையுடன் வரவேற்போம்!… 14.01.2017
 • மருத்துவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை...DDTV Tamil News 12.01.2017
 • இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்திய இரண்டு இந்தியர்கள் யாழில் கைது...DDTV Tamil News 12.01.2017
 • யாழ். நகரை அண்டிய பகுதிகளில் சமூக சீர்கேடுகள் அதிகரித்து வருகின்றது...DDTV Tamil News 12.01.2017
 • வெள்ளி கிரகத்தை இன்று வானில் பார்க்கலாம்...DDTV Tamil News 12.01.2017