• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச் சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 04.05.2016
  • கேலிச் சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 02.05.2016
  • கேலிச் சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 30.04.2016
 • Video செய்திகள்

 • ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணி கட்சி அங்குரார்ப்பணம் DDtv sri lanka tamil news 04.05.2016
 • ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் விஸ்தரிக்க திட்டம் DDtv sri lanka tamil news 04.05.2016
 • தாம் நினைத்துவாறு செய்திகளை வெளியிடும்போதுDDtv sri lanka tamil news 04.05.2016
 • இடைநிறுத்தப்பட்ட போலீஸ் ஊடகபிரிவு மீண்டும் DDtv sri lanka tamil news 03.05.2016
 • யாழில் வீடு எரிந்துள்ளது DDtv sri lanka tamil news 03.05.2016
 • ஈரனை மடுவிலிருந்து குடிநீர் DDTV sri lanka tamil news 03.05.2016