• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 2016.10.17
  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 2016.09.30
  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 2016.09.29
 • Video செய்திகள்

 • யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை ...DDtv sri lanka tamil news 2016.10.03
 • ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் தேசிய விளைய...DDtv sri lanka tamil news 2016.10.03
 • பதிவு செய்யாத மோட்டார் .....DDtv sri lanka tamil news 2016.10.03
 • மக்களது வாழ்வியலுக்கு கேடுவிளைவிக்க ...DDtv sri lanka tamil news 2016.10.03
 • சிறுவர்களுக்கு உகந்த சமூக கட்டமைப்பை ....DDtv sri lanka tamil news 2016.10.01
 • மக்கள் நலன் சார்ந்ததாகவே எமது பணிகள் ....!DDtv sri lanka tamil news 2016.10.01