• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச்சித்திரம் DDTv sri lanka tamil news 2016.06.22
  • கேலிசித்திரம் DDTV sri lanka tamil news 2016.06.18
  • கேலிசித்திரம் DDTV sri lanka tamil news 2016.06.20
 • Video செய்திகள்

 • உலக சுகாதார இஸ்தாபன பிரதிநிதிகள் இலங்கை விஜயம் DDtv sri lanka tamil news 2016.06.28
 • பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறையில் ...DDTv sri lanka tamil news 2016.06.28
 • தனியார் வகுப்பில் மாணவன் திடீர் மரணம் DDtv sri lanka tamil news 28.06.2016
 • வலிவடக்கில் காணிகள் கையளிப்பு-ஆளுநர் பங்கேற்பு DDtv sri lanka tamil news 2016.0625
 • யாழில் மாணவிகள் மீதான துஷ்பிரயோகம் DDtv sri lanka tamil news 2016.06.22
 • அதிர்வுகள்-cut-01 DDTV Sri lanka tamil news 2016.06.11