சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக சஞ்சய் ராஜரட்ணம் நியமனம்!

Wednesday, October 2nd, 2019


உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் சிரேஷ்ட மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சஞ்சய் ராஜரட்ணம் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related posts: