கட்சி தலைவர்களுக்கான ஒன்று கூடல் நாடாளுமன்றில்!

Monday, February 19th, 2018

சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் கட்சி தலைவர்களுக்கான ஒன்று கூடல் நாடாளுமன்றில் ஆரம்பமாகியுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

Related posts: