நியாயமற்ற வகையில் தமக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது – அமைசர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவிடம் யாழ். நகர உணவக உரிமையாளர்கள் முறையிடு!

Tuesday, March 17th, 2020

திட்டமிடப்பட்டு நியாயமற்ற வகையில் தமக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக யாழ். நகர உணவக உரிமையாளர்கள் கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களை இன்று அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து முறையிட்டுள்ளனர்.

குறித்த சந்திப்பு நேற்றையதினம் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள கட்சியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

Related posts: