நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒழுக்கக் கோவை!

Friday, July 7th, 2017

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஒழுக்கக் கோவை தயாரிக்கப்படவுள்ளதாக  சர்வ மதத் தலைவர்களுடன் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின்போது சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சகல கட்சிகளும் இதற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளதாக சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய கூறினார். விரைவில் இதனை வெளியிடக்கூடியதாக இருக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கi வெளியிட்டார்.

Related posts: