ஈழப் போராட்டத்தின் ஆரம்ப நாள்களில், உறுதுணையாய் நின்று வலுவூட்டி வளர்த்த அக்கா தோழரை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா சந்தித்து நலம் விசாரிப்பு!

Sunday, March 5th, 2023

தமிழ் மக்கள் சார்பில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஈழப் போராட்டத்தின் போராட்டத்தின் ஆரம்ப நாட்களில், அதற்கு உறுதுணையாய் நின்று வலுவூட்டி வளர்த்த அக்கா தோழரை, இன்று அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா சந்தித்து சுகநலம் விசாரித்திருந்தார்;

Related posts: