இலங்கை கிரிக்கெட் சபையில் சைமன் வில்லிஸ்!

Tuesday, May 24th, 2016
கிரிக்கெட் வீரர் சைமன் வில்லிஸ் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஹை பெர்பாமன்ஸ் மெனேஜராக (high performance manager) இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.

இரண்டு வருட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இவர் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related posts: