விலை அதிகரிப்பு சட்டவிரோதமானது!

Saturday, November 16th, 2019


கோதுமை மாவின் விலையினை அதிகரித்தமை சட்டவிரோதமானது என பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபை ஊடக அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளது.

Related posts: