கோதுமை மா தொடர்பில் அமைச்சரவை அனுமதி!

Thursday, December 12th, 2019


கோதுமை மாவின் விலையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்காக கோதுமை மாவின் இறக்குமதி வரியை குறைக்க அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது.

Related posts: