தேர்தல்கள் முறைப்பாடு தொடர்பில் அறிவிக்கவேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்கள்!

Friday, February 9th, 2018

நடைபெறவுள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் வாக்கெடுப்பு தொடர்பில் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்களை தேர்தல் ஆணைக்குழுவெளியிட்டுள்ளது.

தேர்தல்கள் தொடர்பில் முறைப்பாடுகள் அல்லது கண்காணிப்புக்கள் இருப்பின் அது தொடர்பாக செயற்படுவதற்கு தேர்தல்கள் செயலகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள தேசியமுறைப்பாட்டு விசாரணை நிலையம் வாக்கெடுப்பு தினத்தன்று காலை 6.00 மணியிலிருந்து செயற்படுமெனவும், முறைப்பாடுகளை அல்லது கண்காணிப்புக்களைசமர்ப்பிப்பதற்கு கீழே காட்டப்பட்டுள்ள தொலைபேசி இலக்கங்களும் தொலைநகல் இலக்கங்களும் அதற்காக குறித்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாகாணம் தொலைபேசி இலக்கம்      தொலைநகல் இலக்கம்

மேல் மாகாணம்      011-2866448 011-2866387

கிழக்கு மாகாணம்     011-2866470 011-2866396

மத்திய மாகாணம்     011-2866478 011-2866401

வடக்கு மாகாணம்      011-2866492      011-2866408

தென் மாகாணம் 011-2866493 011-2866410

வட மத்தியமாகாணம் 011-2866495 011-2866421

வடமேல் மாகாணம்    011-2866496      011-2866423

சப்ரகமுவ மாகாணம்  011-2866498 011-2866428

ஊவா மாகாணம் 011-2866504 011-2866434

மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் – 011-2866529 தொலைநகல் இலக்கம் – 011-2866446

பொலிஸ் முறைப்பாட்டுப் பிரிவு

தொலைபேசி இலக்கம்                 தொலைநகல் இலக்கம்

011-2866541                                             011-2866531

011-2866546                                             011-2866532

011-2866535

011-2866538

011-2866540

Related posts: