அரிசி, பச்சைப்பயறு, பீன்ஸ், கௌபீ, பட்டாணி நிலக்கடலை போன்றவற்றை இறக்குமதி செய்யத் தேவையில்லை – விவசாயத் திணைக்களம் அறிவிப்பு!

Wednesday, July 19th, 2023

இலங்கைக்கு இவ்வருடம் அரிசி, பச்சைப்பயறு, பீன்ஸ், கௌபீ,பட்டாணி மற்றும் நிலக்கடலை போன்றவற்றை இறக்குமதி செய்யத் தேவையில்லை என விவசாயத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு இரசாயன உரங்களை வழங்கும் நடவடிக்கையின் மூலம் நாடு தற்போது நெல் மற்றும் ஏனைய உணவுப் பயிர்களில் தன்னிறைவு நிலையை அடைந்துள்ளதாக திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இந்நாட்டின் வருடாந்த அரிசித் தேவை 24 இலட்சம் மெற்றிக் தொன் எனவும் கடந்த பருவகால அறுவடையின் மூலம் 27 இலட்சம் மெற்றிக் தொன் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய முடிந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பச்சைப்பயறுக்கான ஆண்டுத் தேவை 20,000 மெட்ரிக் தொன், இந்த ஆண்டு 13,439 மெட்ரிக் தொன் பச்சைப்பயறு அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பட்டாணிக்கான வருடாந்தர தேவை 15,000 மெற்றிக் தொன் மற்றும் இந்நாட்டின் பட்டாணி உற்பத்தி 13,740 மெற்றிக் தொன் ஆகும்.

இந்நாட்டின் வருடாந்த கௌபீக்கான தேவை 20,000 மெற்றிக் தொன் என்றாலும், இவ்வருடம் 17,866 மெற்றிக் தொன் கௌபீ அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. கடலையின் வருடாந்தத் தேவை 35,000 மெட்ரிக் டன் எனவும், இந்த ஆண்டு 36,498 மெட்ரிக் டன் கடலை அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நாட்டின் நிலக்கடலைக்கான வருடாந்தத் தேவை 10,000 மெற்றிக் தொன் எனவும் இவ்வருடத்தில் அதன் அறுவடை 6408 மெற்றிக் தொன் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இதன்படி, நாடு தற்போது அரிசி, பச்சைப்பயறு, பட்டாணி, கௌபீஸ், உளுந்து, நிலக்கடலை போன்றவற்றில் தன்னிறைவு அடைந்துள்ளதால், இவ்வருடம் மீண்டும் அந்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என விவசாய திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

000

Related posts: