இரண்டு தீவிரவாத அமைப்புகளை இலங்கையில் தடைசெய்வதற்கு நடவடிக்கை!

Monday, April 29th, 2019

தேசிய தௌஹீத் ஜமாஅத் (NTJ) மற்றும் ஜமாஅத்தி மில்லது இப்ராஹிம் (JMI) ஆகிய அமைப்புக்களை இலங்கையில் தடை செய்வதாக ஜனாதிபதி அறிவித்துள்ளார்.

Related posts: