செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா தலைமையில் யாழ்.மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் விசேட கலந்துரையாடல்.

Sunday, May 9th, 2021

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் யாழ். மாவட்ட முக்கியஸ்தர்களுக்கும் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் அமைச்சர் டக்ளஸ் வோனந்தா அவர்களுக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் கட்சியின் யாழ்.தலைமை அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.

Related posts: