ஐநா உலக சுற்றுலா அமைப்பிலிருந்து ரஷ்யா அதிகாரபூர்வமாக அறிவிப்பு!

Saturday, June 11th, 2022

ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அமைப்பிலிருந்து விலகுவதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது.

யுக்ரைன் மீதான இராணுவ நடவடிக்கை காரணமாக, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 27 ஆம் திகதி, ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அமைப்பு, ரஷ்யாவை தமது அமைப்பிலிருந்து இடைநிறுத்தியது.

யுக்ரைன் மீதான நடவடிக்கை தங்களது மதிப்புகளுக்கு எதிரானது என உலக சுற்றுலா அமைப்பு தெரிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், உலக சுற்றுலா அமைப்பிலிருந்து ரஷ்யா விலகுவதாக மொஸ்கோ நேற்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

000

Related posts: