மொஹமட் சாஷாடுக்கு தடை!!

Saturday, December 9th, 2017

ஊக்க மருந்து பாவனைக் குற்றச்சாட்டினால் ஆப்கானிஸ்தானின் விக்கட் காப்பாளர் மொஹமட் சாஷாடுக்கு சர்வதேச கிரிக்கட் பேரவை தடை விதித்துள்ளது.

அவருக்கு ஒரு வருடம் கிரிக்கட் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஊடக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: