இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மஹரூபிற்கு பதவி!

Tuesday, April 2nd, 2019

இலங்கை 19 வயதிற்கு உட்பட்ட கிரிக்கெட் அணியின் மேலாளராக முன்னாள் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி வீரர் பர்வீஸ் மஹரூப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related posts: