இராட்சத டைனோசரின் கால்தடம் கண்டுபிடிப்பு!

Wednesday, March 29th, 2017

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பூமியில் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் இராட்சத உயிரினமான டைனோசர்களின் படிமங்கள் அவ்வப்போது கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டைனோசரின் கால்தடங்களில் மிகவும் பெரியது எனக் கருதப்படும் கால் தடம் ஒன்று தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இக் கால் தடமானது அவுஸ்திரேலியாவின் ஜுராஸிக் பார்க் காலத்தைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

குறித்த தடமானது அவுஸ்திரேலியாவின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து 25 கிலோ மீற்றர்கள் தொலைவில் காணப்படுவதும், கடலின் உட்பகுதியில் நீட்டப்பட்டிருப்பதுமான நிலப் பகுதியில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது 1.75 மீற்றர்கள் நீளமானதாக இருக்கின்றது. அதாவது 5 அடி 9 அங்குலமாகும். இது ஏறத்தாழ ஒரு மனிதனின் உயரத்திற்கு சமனானதாகும்.

Related posts: