வாழைச் செய்கையையும் தாக்கும் படைப்புழுக்கள்!

Tuesday, January 29th, 2019

பயிர்ச்செய்கைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சேனா படைப்புழுக்கள், வாழைச் செய்கையிலும் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

அநுராதபுரம் – ராஜாங்கனை பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் வாழைச் செய்கையில் இந்தப் படைப்புழுக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படைப்புழுக்களின் தாக்கம் காரணமாக குறித்த வாழைச் செய்கையை முழுமையாக அழிக்குமாறு விவசாயத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர்.

Related posts: