வரவு செலவுத் திட்ட குழுநிலை விவாதத்தின் 2 ஆம் நாள் இன்று!

Thursday, November 24th, 2022

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட குழுநிலை விவாதத்தின் இரண்டாம் நாள் விவாதம் இன்று வியாழக்கிழமை இடம்பெற்றது

இதன்படி,  பொது பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சுகள் தொடர்பான வரவு செலவுத் திட்ட தலைப்புகள் மீதான விவாதம் இன்று இடம்பெற்றது.

முன்பதாக வரவு செலவுத் திட்ட குழுநிலை விவாதத்தின் முதல் நாளான நேற்றையதினம் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட 25 நிறுவனங்கள் மீது விவாதம் நடைபெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது

Related posts: