பாணின் புதிய விலை 65 ரூபா!

Monday, September 3rd, 2018

பாணின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் ஐந்து ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஒரு கிலோ கிராம் கோதுமை மாவின் விலை 5 ரூபாவால் அதிகரிப்பட்டுள்ளமையை தொடர்ந்து இன்று கூடிய சங்கம் குறித்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டதாக வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜயவர்தன குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனவே பாணின் புதிய விலை 65 ரூபாவாகும்.

Related posts: