நடந்து முடிந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு பார்வை!

Sunday, February 11th, 2018

 மன்னார் மாவட்டம் முசலி பிரதேசசபைக்கான முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 5,427

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 3,225

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 1,174

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 1,041

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 348

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி – 295

மன்னார் நகரசபைக்கான தேர்தல் முடிவுகள்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 4,355

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 3,424

தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி – 1,231

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 903

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 409

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 395

மன்னார் பிரதேசசபைக்கான தேர்தல் முடிவுகள்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 5,884

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 5,029

இலங்கை முஸ்லிம் காஹ்கிரஸ் – 1,995

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 1,517

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 1,229

தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி – 1,118

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 624

மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவுகள்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 5,263

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 3,628

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 2,102

தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி – 1,328

இலங்கை முஸ்லிம் காஹ்கிரஸ் – 1,040

சுயேட்சைக்குழு – 684

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 466

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 12,300 – 13

ஈபிடிபி – 6,366 – 06

தமிழ்க் காங்கிரஸ்- 5,649 -06

சுயேட்சைக் குழு – 3,858 – 04

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 3,294 – 03

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 2,703 – 03

ஐதேக – 884 -01

வலிகாமம் தெற்கு மேற்கு பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 10,641 -12

ஈபிடிபி – 6,305 – 07

தமிழ்க் காங்கிரஸ் -4,083 – 04

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 2,216 – 02

ஐதேக – 2,492 -02

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 652 – 02

பொதுஜன பெரமுன -198 -01

காரைநகர் பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி -1,623 – 03

ஐதேக – 1,263 – 02

ஈபிடிபி – 1,197 -02

சுயேட்சைக் குழு – 1,080 -03

தமிழ்க் காங்கிரஸ் – 359 – 01

பருத்தித்துறை நகர சபை

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழரசு கட்சி :- 05

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 00

தமிழர் விடுதலை கூட்டணி :-01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 00

சுயேட்சை குழு :- 01

வலி.மேற்கு பிரதேச சபை

தமிழரசு கட்சி :- 09

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 00

சுயேட்சை குழு :- 02

வவுனியா மாவட்ட உள்ளூராட்சி சபைகளின் இறுதி முடிவுகள்

வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 2,794 – 08

பொதுஜன பெரமுன – 1,870 – 05

ஐதேக -1,370- 03

தமிழ்க் காங்கிரஸ் – 1,254 – 02

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 1,124 – 03

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 973 – 02

ஜேவிபி – 303 – 01

ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி- 246 -01

வெங்கல செட்டிக்குளம் பிரதேச சபை

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி -2,923 – 04

ஐதேக – 2,802-04

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 2,671- 04

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 2,091 -03

முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 1,002 – 01

தமிழ்க் காங்கிரஸ் – 602 – 01

பொதுஜன பெரமுன – 453 – 01

வவுனியா தெற்கு சிங்கள பிரதேச சபை

பொதுஜன பெரமுன -3,916 -08

ஐதேக – 2,178- 04

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 1,223 – 02

ஜேவிபி – 923 – 01

நானாட்டார் பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 5,301 – 07

ஐதேக – 3,589 – 05

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 2,339 – 03

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 430 – 01 2.

முசலி பிரதேச சபை

ஐதேக – 5,427 – 07

முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 3,225 – 04

தமிழ் அரசுக் கட்சி – 1,174 – 02

சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – 1,041 – 01

பொதுஜன பெரமுன -348 – 01

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி – 295 – 01

கிளிநொச்சி பிரதேச சபை

இ.த.அ.க – 21445 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 17

சுயேட்சை – 14489 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 11

அ.இ.த.கா -2433 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2

ஸ்ரீ.ல.சு – 1899 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2

ஐ.தே.க – வாக்குகள் 1570 . ஆசனங்கள் – 1

கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசசபை

இ.த.அ.க – 2953 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 6

சுயேட்சை – 2070 வாக்குகள் ஆசனங்கள்- 4

அ.இ.த.கா 651 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் 1

ஈ.ம.ஜ.க 465 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் 1.

ஸ்ரீ.ல.சு 330 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் 1

Related posts: