எடுத்திருக்கும் இலக்குகளை நோக்கி முன்னேற இப்புத்தாண்டு நல்ல தொடக்கமாக அமையட்டும்: EPDPNEWS.COM இணையத்தள வாசகர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

Saturday, April 14th, 2018

பிறந்திருக்கும் தமிழ் சிங்களப் புத்தாண்டு எமது EPDPNEWS.COM இணையத்தள வாசகர்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எடுத்திருக்கும் இலக்குகளை நோக்கி முன்னேற நல்ல தொடக்கமாக அமையவேண்டும் எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

Related posts: