இலத்திரனியல் பிறப்பு சான்றிதழ் நாளை முதல் அறிமுகம்!

Friday, March 15th, 2019

பிறப்பு சான்றிதழுக்கு பதிலாக நாளை முதல் இலத்திரனியல் பிறப்பு சான்றிதழ் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று உள்ளக உள்நாட்டு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

மோசடியான முறையில் ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்படுவதை தவிர்ப்பதே புதிய இலத்திரனியல் பிறப்பு சான்றிதழ் அறிமுகத்தின் நோக்கம் எனவும் குறித்த அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.  


பரீட்சையில் சித்தியடைந்தவர்களை அதிபர்களாக நியமிக்க அமைச்சரவை அனுமதி!
மின்சார துண்டிப்பு இடம்பெற மாட்டாது - அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பாலப்பிட்டிய!
தேசிய மின்கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்படவுள்ள கூரைச் சூரியப் படல்கள்!
இந்தியா செல்கிறார் பிரதமர் ரணில்!
வீதி விபத்துக்களில் உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூரும் சர்வதேச தினம் இன்று