ஒலிம்பிக் போட்டியில் இருந்து கனடா விலகல்!

Monday, March 23rd, 2020

கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக 2020 ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இருந்து கனடா விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது.

Related posts: