பால்மாக்களுக்கான விலைகள் அதிகரிப்பு!

Saturday, March 16th, 2019

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மாக்களுக்கான விலைச் சூத்திரத்திற்கு அமைய 01 கிலோகிராம் பால்மா 60  ரூபாவினாலும் 400 கிராம் பால்மா 25 ரூபாவினாலும்  அதிகரிக்க நுகர்வோர் அதிகாரசபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி பால்மாக்களின் புதிய விலைகளாக 01 கிலோகிராம் பால்மா 920 ரூபாவாகவும் 400 கிராம் பால்மா 370 ரூபாவாகவும் சந்தையில் விற்கப்படவுள்ளது.


வெளிநாட்டில் வாழும் இலங்கை தொழிலாளர்களுக்கு தீர்வையற்ற வாகன அனுமதி பத்திரம்?
கேப்பாபுலவில் 394 ஏக்கர் விடுவிக்கப்படும் - அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன்!
தேர்தல் ஆணைக்குழு அனுமதியுடன் பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்கள் இடமாற்றம்!
கனிய எண்ணெய் தொடர்பில்ஆய்வு நடத்த உடன்படிக்கை!
எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி சுதேசிய வைத்திய கல்லூரி கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்!