உக்கும் பொலித்தீன்களுக்கு!

Friday, September 22nd, 2017

உணவுகளைப் பொதி செய்வதற்குப் உபயோகிக்கப்படும் உக்கும் திறனுடைய பொலித்தீன்களுக்கான  வரிச் சலுகையினை  வழங்குவதற்கு மத்திய  சுற்றுச்சூழல்  அதிகார சபைதீர்மானித்துள்ளது.

இதுசம்பந்தமான அமைச்சரவைப் பத்திரம் அடுத்த வாரம் அமைச்சரவையில்சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜயசிங்கதெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: