அமெரிக்க டொலர் பிணைமுறி சந்தையில் இலங்கை மத்திய வங்கி மீண்டும் இணைவு!

Wednesday, June 26th, 2019

அரசாங்கம் 200 கோடி அமெரிக்க டொலருக்கான சர்வதேச பிணைமுறிகளை விநியோகித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி, இலங்கை அரசாங்கத்திற்காக நேற்று அமெரிக்க டொலர் பிணைமுறி வர்த்தகத்தில் சிறந்த முறையில் நேற்று மீண்டும் இணைந்தது.

Related posts: