காணத் தவறாதீர்கள்…. இன்று மாலை 06 மணிக்கு நேத்திரா தொலைக்காட்சியின் சதுரங்கம் நிகழ்ச்சியில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் விசேட செவ்வி ஒளிபரப்பாகும்.

Saturday, September 29th, 2018

காணத் தவறாதீர்கள்…. இன்று மாலை 06  மணிக்கு நேத்திரா தொலைக்காட்சியின் சதுரங்கம் நிகழ்ச்சியில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் விசேட செவ்வி ஒளிபரப்பாகும்.

Related posts: