உரிமை மடல்

அரசியலமைப்பு மாற்றம் தொடர்பான மக்கள் அபிப்பிராயம் பெறும் குழுவிற்கு ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்மொழிவு

Sunday, March 6th, 2016
ஈ.பி.டி.பி மீதான அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டுக்களை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி மீது அபாண்டமான... [ மேலும் படிக்க ]

அரசியலமைப்பு மாற்றம் தொடர்பான மக்கள் அபிப்பிராயம் பெறும் குழுவிற்கு ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்மொழிவு

Sunday, March 6th, 2016
1. அரசின் தன்மை இலங்கை அரசு சுதந்திரமானதும், ஐக்கியமானதும், இறைமை உள்ளதுமானதாக அமைதல் வேண்டும். அதன் அதிகாரங்கள் மத்திக்கும் பிராந்திய அலகுகளுக்கிடையில் பகிரப்படுதல்... [ மேலும் படிக்க ]