5473 ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம்!

teacher Tuesday, March 13th, 2018

10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரே பாடசாலைகளில் தரம் 6 க்கும் 11க்கும் இடைப்பட்ட வகுப்புக்களில் கற்பித்த 5473 ஆசிரியர்களுக்கு இம்மாதம் இறுதிப்பகுதியில் இடமாற்றம் வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மூன்று கட்டங்களின் கீழ் தேசிய பாடசாலைகளுக்கான இந்த ஆசிரிய இடமாற்றம் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன் முதல் கட்டம் கடந்த வருடத்தின் இறுதிப் பகுதியில் இடம்பெற்றது.

ஆனால் கடந்த வருடத்தில் தரம் ஒன்றிற்கும், மூன்றிற்கும் இடைப்பட்ட வகுப்புக்களில் பணியாற்றிய ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


பாதுகாப்பை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் : இலங்கையிடம் வலியுறுத்தல்!
தாஜீதினின் உடற்பாகங்கள் காணாமல் போன சம்பவத்துக்கு பொறுப்பானவர்கள் கண்டுபிடிப்பு!
தவறு ஏதாவது இருந்தால் நிரூபித்துக் காட்டட்டும்!
இரு நாட்களில் 1200 டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவு -  தேசிய டெங்கு ஒழிப்புப் பிரிவு!
  ஊழலில் இந்தியாவை முந்தியது இலங்கை - ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்ரநஷனல்!