25 உப நகரங்கள்அபிவிருத்தி -உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சு!

download (3) Wednesday, May 16th, 2018

நாடு முழுவதும் 25 உப நகரங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளன என்று மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

25 மாவட்டங்களில் இருந்தும் 25 உப நகரங்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளதோடு குறித்த வேலைத் திட்டத்தை மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சுமுன்னெடுக்கவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


நோயாளர் காவுகை வாகனங்களுக்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில் கட்டணங்களை அறவிடாதிருக்க யோசனை!
தரம் ஐந்தாம் புலமை பரிசில் பரிட்சை: மேலதிக வகுப்புகளை நடத்துவது தடை!
அடுத்த ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலம் சர் சமர்ப்பிப்பு!
சலுகை அடிப்படையில்  சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி   கடன்!
சமுர்த்தி பயனாளிகள் தெரிவில் முற்றிலும் அரசியல் தலையீடா?