நான்கு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை கண்டுள்ள இலங்கை!

Friday, April 28th, 2017

பல்வேறு சவால்களுக்கு மத்தியிலும் நான்கு தசம் நான்கு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்ட முடிந்திருப்பதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

கட்டுமானத்துறையில் முதலீடுகள் அதிகரித்தமை வளர்ச்சிக்கு பிரதான காரணமென மத்திய வங்கியின் வருடாந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர சேவைகள் நிதிக்காப்புறுதி தொலைத் தொடர்பாடல் முதலான துறைகள் சார்ந்த பங்களிப்பும் அதிகமாகும். கடந்த ஆண்டு கைத்தொழில் துறை ஆறு தசம் நான்கு சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.

எவ்வாறேனும் சீரற்ற காலநிலையின் விளைவுகள் காரணமாக விவசாயத்துறை வீழ்ச்சி கண்டது. தேயிலை றப்பர் உற்பத்தியும் குறைந்ததென இலங்கை மத்திய வங்கியின் அறிக்கையில்  சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.


முறைப்பாடுகளை பொறுப்பேற்க  தேர்தல்கள் செயலகத்தில் தனியான அலுவலகம்!
நிலக் கண்ணிவெடி தடை அமைப்பு இலங்கைக்கு பாராட்டு!
57, 961 வாகனங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான து – அமைச்சர்  கயந்த கருணாதிலக !
அடுத்த மாதம் உள்ளுராட்சி மன்ற புதிய பிரதிநிதிகளுக்கான கூட்டம்!
மற்றுமொரு மின் உற்பத்தி இயந்திரம் செயலிழப்பு!