உரிய வகையில் அரச கரும மொழியை நடைமுறைப்படுத்த  நடவடிக்கை!

ea404fc76163c7c6aeb26663c44dca7b_XL Friday, April 13th, 2018

அரச கரும மொழியை உரிய வகையில் நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக அரச நிறுவனங்களுக்கு சென்று தெளிவுபடுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டம் ஒன்றை அரச மொழிகள் ஆணைக்குழு ஆரம்பித்துள்ளது.

இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் தெரிவித்தார்.

 


அத்துமீறிப் புகுந்து விகாரை அமைக்கும்படி புத்தபிரான் கூறவில்லை - தீகவாபி ரஜமகா விகாரை பிக்கு !
இரவு நேர இரத்த பரிசோதனையில் பரப்பப்படுகிறனவா எய்ட்ஸ் கிருமிகள்!
சமூகங்களுக்கிடையே ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதே அரசாங்கத்தின் தேவை -  அமைச்சர் தயசிறி ஜெயசேகர
உயர்தரப் பரீட்சைக்கான சகல ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி
சமூக வலைத்தளங்களில் குரோதம் கருத்துகளை கட்டுப்படுத்த சட்டம்!