புதிய ஆண்டு பயணத்தை ஆரம்பித்து கடந்த ஆண்டில் தரையிறங்கிய விமானம்!

Tuesday, January 3rd, 2017

பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு புது வருடத்திலும், ஏதேனும் வித்தியாசமான, புதுமையான சம்பவங்கள் இடம்பெறுமா என அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது வழமையான ஒன்று.

இவ்வாறான நிலையில் ஆண்டின் ஆரம்பத்திலேயே வித்தியாசமான சம்பவம் ஒன்று அமெரிக்காவில் இடம்பெற்றுள்ளது. அதுவும் விமான போக்குவரத்தில் என்பது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று.

யுனைட்டெட் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான UA890 என்ற போயிங் விமானம் 2017ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி தனது பயணத்தை ஆரம்பித்து, 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதி தரையிறங்கியுள்ளது.

குறித்த விமானம் 2017ஆம் ஆண்டு பயணத்தை ஆரம்பித்து 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதி சென்பிரான்சிஸ்கோவில் தரையிறங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

coltkn-01-03-fr-01145418398_5117178_02012017_MSS_GRY (1)

Related posts: