சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை வீழ்ச்சி!

Wednesday, February 7th, 2018

மீண்டும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் நூற்றுக்கு 1.4 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ள அது 67 .5 டொலராக பதிவாகியுள்ளது.

Related posts: