எகிப்துஎயார் விமா­னத்தை விண்கல் சிதறல் தாக்­கி­யது?

Friday, May 27th, 2016

எகிப்­து­எயார் எம்.எஸ்.804 விமானம் எத னால் மத்­தி­ய­தரைக் கடலில் விழுந்­தது என்­பது புரி­யாத மர்­ம­மாக தொடர்ந்து உள்ள நிலையில் அது எரிகல் சிதறல் ஒன்­றா­லேயே தாக்­குண்டு விழுந்­துள்­ள­தாக ரஷ்ய விண்­வெளி நிபு­ணர்கள் உரிமை கோரி­யுள்­ளனர்

எகிப்து எயார் விமானம் கடந்த 19 ஆம் திகதி பாரிஸ் நக­ரி­லி­ருந்து எகிப்­திய கெய்ரோ நக­ருக்கு 66 பேருடன் பய­ணித்த வேளை கட லில் விழுந்­தி­ருந்­தது

அதற்கு இரு நாட்­க­ளுக்கு முன்னர் (கடந்த மே 17 ஆம் திகதி) 10,000 தொன் எரிகல் மணிக்கு 67.000 மைல் வேகத்தில் பய­ணித்த பூமியின் வளி­மண்­ட­லத்தில் வெடித்துச் சித­றி­ய­தாக ரஷ்ய விண்­வெளி நிபு­ணர்கள் கூறு­கின்­றனர்

இந்­நி­லையில் அவ்­வாறு சிதறி விழுந்த விண்கல் சிதறல் ஒன்றே இரு நாட்கள் கழித்து பூமியை வந்­த­டைந்து எகிப்து எயார் விமா­னத்தை தாக்கி வீழ்த்­தி­யி­ருக்­க லாம் என நம்புவதாக அவர்கள் தெரிவிக் கின்றனர்

Related posts: