உலகின் முதல் 10 பணக்கார நாடுகளின் பட்டியல் இந்தியாவுக்கு 7-வது இடம் !

Wednesday, August 24th, 2016

நியூவ் வேல்டு வெல்த் என்ற அமைப்பு இந்த கணக்கெடுப்பை நடத்தி வெளியிட்டது. இதன்படி, உலகின் பணக்கார நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. அதன் மொத்த தனிநபர் மதிப்பு 48,900 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் சீனாவும், 3-வது இடத்தில் ஜப்பானும், 17,400 பில்லியன் டாலர் , 15,100 பில்லியன் டாலர் மதிப்பை முறையே பெற்றுள்ளன.

4-வது இடத்தை இங்கிலாந்து பெற்றுள்ளது. இதன் மதிப்பு 9,200 பில்லியன் ஆகும். இதைத்தொடர்ந்து 5-வது இடத்தில் ஜெர்மனி உள்ளது. பிரான்சு 6-வது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா 5,600 பில்லியன் டாலர்களுடன் 7வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்தியாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் கனடா 8-வது இடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா, இத்தாலி முறையே 9-வது மற்றும் 10 வது இடத்தில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிநபர்களின் சொத்து மதிப்பில் ஒரு நாட்டின் செல்வ வளம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்தியாவில் அதிக மக்கள்தொகை இருப்பதன் காரணமாக பண மதிப்பு மிகையாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சீனாவின் வளர்ச்சி மிக வேகமாக இருந்ததாக வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related posts: