T20 புதிய தரப்படுத்தல் – இலங்கை அணி முன்னேற்றம்!

Saturday, May 4th, 2019

ஐ.சி.சி இருபதுக்கு இருபது புதிய தரப்படுத்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, முன்னதாக 9ஆவது இடத்தில் இருந்த இலங்கை அணி ஒரு இடம் முன்னேறி 8ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

இந்த தரப்படுத்தலில் பாகிஸ்தான் அணி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: