ஹதுருசிங்கவை பயிற்சியாளராக நியமிக்க கிரிக்கெட் சபை முடிவு?

Saturday, November 25th, 2017

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக சந்திக்க ஹதுருசிங்கவை நியமிப்பதற்கு தயாராக உள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் சபை பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் சபைக்கு அறிவித்துள்ளது.

பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் சபை அவரை விடுவித்தால் இந்நடவடிக்கையை எடுக்க தயாராக இருப்பதாக அவர் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தலைவர் மேலும் தெரிவித்திருந்தார்.

Related posts: