பிளசிஸ் நீக்கப்பட்டுள்ளார்!

Tuesday, February 18th, 2020

தென்னாபிரிக்க அணியின் டெஸ்ட் மற்றும் இருபதுக்கு  20 தலைமையில் இருந்து  டு பிளசிஸ் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related posts: