பரபல ஒலிம்பிக் வீராங்கனை பெற்றி கியூப்பேர்ட் காலமானார்!

Wednesday, August 9th, 2017

அவுஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற ஒலிம்பிக் வீராங்கனை பெற்றி கியூப்பேர்ட் (Betty Cuthbert ) தனது 79வது வயதில் காலமானார்.

இவர் நான்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக தங்கப்பதக்கம் வென்ற பெருமையை பெற்றவராவார்.

Related posts: