தென்னாசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுநர் போட்டித் தொடரில் இலங்கை இரண்டாமிடம்!

Monday, May 7th, 2018

கொழும்பு சுகததாச மைதானத்தில் இடம்பெற்ற தென்னாசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுநர் போட்டித் தொடரில் 12 தங்கங்கள் , 10 வௌ்ளிப்பதக்கங்கள் மற்றும் 19 வெங்கலப்பதக்கங்களை வென்ற இலங்கை இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

20 தங்கப்பதக்கங்களுடன் மொத்தமாக 50 பதக்கங்களை வென்ற இந்தியா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: