கண்டி புனித அந்தோனியார் – கண்டி திருத்துவ கல்லூரி வருடாந்த மாபெரும் கிரிக்கட் பிற்போடல் !

Wednesday, March 7th, 2018

கண்டி புனித அந்தோனியார் கல்லூரிக்கும் கண்டி திருத்துவ கல்லூரிக்கும் இடையில் நடைபெறவிருந்த வருடாந்த மாபெரும் கிரிக்கட் போட்டியை பிற்போடுவதற்குதீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: