உலக கட்டழகர் சாம்பியன் பட்டம் இலங்கையருக்கு!

Monday, December 17th, 2018

பத்தாவது உலக கட்டழகராக இலங்கையரான லூசியன் புஸ்பராஜ் உலக சம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தாய்லாந்தில் இடம்பெற்ற 100 கிலோவிற்கு மேற்பட்ட எடையைக் கொண்டவர்களுக்கான போட்டியில் அவர் இந்த வெற்றியை பெற்றுள்ளார்.

Related posts: