உலகக் கிண்ண போட்டிகளுக்கான நியூசிலாந்து அணி வீரர்கள்!

Wednesday, April 3rd, 2019

இந்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள உலகக் கிண்ண ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான நியூசிலாந்து அணி இன்று(03) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கென் விலியம்ஸ் இனது தலைமையிலான குறித்த அணியில் 15 வீரர்கள் உள்ளடங்குகின்றனர்.

Related posts: