இலங்கைஅணியின் ஒருநாள் கிரிக்கெற் அணித் தலைவராக உப்புல் தரங்க!

Sunday, November 6th, 2016

சிம்பாபேக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் உப்புல் தரங்க இலங்கை அணிக்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இந்தப் போட்டிகளில் குஷல் ஜனித் பெரேரா உப தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

688173192Untitled-1

Related posts: