145 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த எலியின் பல் கண்டுபிடிப்பு!

Thursday, November 9th, 2017

இங்கிலாந்து போர்ட்ஸ் மௌத் பல்கலைக்கழக மாணவர் 145 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த எலியின் பல்லை கண்டுபிடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் உள்ள போர்ட்ஸ் மௌத் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் கிராண்ட் ஸ்மித், இவர் தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள ‘டோர்செட்’’ கடற்கரையில் பாறைகளுக்கு இடையே கூர்மையான 2 பற்களை கண்டெடுத்துள்ளார்.

அவை எலி போன்று வலைக்குள் (பொந்துகளுக்குள்) வாழும் உயிரினத்திற்குரியது.அந்த பல் மிகவும் கூர்மையானது அதே நேரத்தில் உணவு பொருட்களை துண்டாக்கி அதை மென்று சாப்பிடும் வகையில் உள்ளது, எலியின் பல்லுடன் ஒத்து போகிறது.

அந்த பற்களுக்குரிய உயிரினம் சுமார் 14லு கோடி (145 மில்லியன் ) ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து இருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர் ஸ்டீவ் சுவீட்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த உயிரினம் பாலூட்டி வகையைச் சேர்ந்தது, டய்னோசர் தொடக்க நிலைவகை மிருகமான டியூரிஸ்டோடான் என்சோமி மற்றும் டியூரிஸ்டோதெரியம் நியூமனி ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒருவகையை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.