நவம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி முதல் 29 ஆம் திகதி வரை பூமி இருளாகுமா?

Sunday, October 1st, 2017

15 நாட்களுக்கு பூமியில் இருள் சூழும் என வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி முதல் 29 ஆம் திகதி வரை புவியில் இருள் சூழவுள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நவம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி அதிகாலை 3 மணி முதல் இருள் சூழவுள்ளதாக நாசா அறிவித்துள்ளதாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் வெளியாகின்றன.

எவ்வாறாயினும் இவ்வாறான தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என பேராசிரியர் சந்தன ஜயரத்ன தெரிவித்தார்.இவ்வாறான தகவல்கள் இதற்கு முன்னரும் வெளியாகியதாகவும் பேராசிரியர் குறிப்பிட்டார்.

Related posts: