உலகின் மிக பெரிய இந்து ஆலயம் அமெரிக்காவில்!

Thursday, July 28th, 2016

உலகின் மிக பெரிய இந்து ஆலயம்அமெரிக்காவின் நியூஜோர்க்கில் 168 ஏக்கரில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.

4

3

5

Related posts: